Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

NAVEGACIÓ ANÒNIMA A TRAVÉS DE LES PÀGINES WEB:

aDeSe Associació espanyola d’editores i distribuïdores de programari d’entreteniment, societat titular del web site aevi.org.es només obté i conserva la informació següent sobre els visitants del nostre web:

  • El nom de domini del proveïdor (PSI) i/o adreça IP que els dóna accés a la xarxa. Per exemple, un usuari del proveïdor XXX només estarà identificat amb el domini xxx.es i/o l’adreça IP. D’aquesta manera podem elaborar estadístiques sobre els països i servidors que visiten més sovint la nostra web.
  • Data i hora d’accés a la nostra web. Això ens permet esbrinar les hores de més afluència, i fer els ajustaments precisos per evitar problemes de saturació a les nostres hores punta.
  • L’adreça d’internet des de la qual va partir el link que dirigeix a la nostra web. Gràcies a aquesta dada, podem conèixer l’efectivitat dels diferents banners i enllaços que apunten al nostre servidor, per tal de potenciar els que ofereixin millors resultats.
  • El nombre de visitants diaris de cada secció. Això ens permet conèixer les àrees de més èxit i augmentar-ne i millorar-ne el contingut, a fi que els usuaris obtinguin un resultat més satisfactori.

La informació obtinguda és totalment anònima, i en cap cas no pot ser associada a un usuari concret i identificat.

NAVEGACIÓ AMB COOKIES:

La pàgina del nostre web utilitza cookies, petits fitxers de dades que es generen a l’ordinador de l’usuari i que ens permeten obtenir la informació següent

  • La data i hora de la darrera vegada que l’usuari va visitar la nostra web.
  • El disseny de continguts que l’usuari va escollir en la primera visita a la nostra web.
  • Elements de seguretat que intervenen en el control daccés a les àrees restringides.

L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció al vostre navegador. Tot i això, l’associació no es responsabilitza que la desactivació dels mateixos impedeixi el bon funcionament de la pàgina.

TRACTAMENT DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL:

Adese, associació societat de nacionalitat espanyola amb domicili social al carrer O´donnel, de Madrid (Espanya), és la titular del lloc web aevi.org.es.

D’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades així com en matèria de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’usuari accepta que les dades personals aportades en el moment del seu registre, o qualsevol altre facilitat a adese per accedir-hi a alguns dels serveis del lloc web (subscripció a fòrums, xats, concursos,…), siguin incorporats a fitxers titularitat d’aquesta associació, amb la finalitat de facilitar la prestació dels serveis sol·licitats, per a la correcta identificació dels usuaris que sol·liciten serveis personalitzats a aevi.org.es, per a la realització d’estudis estadístics dels usuaris registrats a aevi.org.es que permetin dissenyar millores en els serveis prestats, per a la gestió de tasques bàsiques d’administració, així com per mantenir-lo informat, bé per correu electrònic bé per qualsevol altre mitjà, de novetats, productes i serveis relacionats amb adese o amb les empreses membres de lassociació. En el cas de comunicacions comercials a través de correu electrònic o mitjà equivalent, l’usuari presta el seu consentiment exprés per a l’enviament de publicitat mitjançant aquest mitjà.

Així mateix, l’usuari presta el consentiment perquè adese operi amb les dades, segons la informació que consta al Registre Mercantil de Madrid, amb l’única finalitat de millorar la prestació dels serveis pactats, respectant, en tot cas, la legislació espanyola sobre protecció de les dades de caràcter personal.

adese es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de tractar-les amb confidencialitat, i assumeix, a aquests efectes, les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament. o accés no autoritzat, d’acord amb allò establert a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la resta de legislació aplicable.

L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se adese el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sens perjudici de les altres accions que siguin procedents en dret.

Les parts se sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l’usuari.

Qualsevol usuari registrat pot en qualsevol moment exercir el dret a accedir, rectificar i, si escau, cancel·lar les dades de caràcter personal subministrades, mitjançant petició escrita dirigida a adese. O´donnel. 28033 Madrid, España.