Avís legal

La web d’Associació Espanyola de Videojocs té com a finalitat facilitar el coneixement dels productes de l’empresa i posar-los a disposició de l’usuari que vulgui consultar-los i fer-ne una compra en línia. Associació Espanyola de Videojocs es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense avís previ, modificacions de la informació continguda a la seva web. Associació Espanyola de Videojocs no es responsabilitza de les conseqüències, danys o perjudicis que es derivin de l’accés a la seva web, de l’ús que es faci de la informació que conté o de l’accés a altres matèries a Internet que es faci a través dels seus enllaços.

Propietat intel·lectual de la web

Copyright ©, Associació Espanyola de Videojocs. Con CIF: G81927998. Els drets de propietat intel·lectual sobre la web, disseny gràfic i codis són titularitat d’Associació Espanyola de Videojocs. Correspon a aquesta empresa l’exercici exclusiu dels drets d’explotació d’aquests en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

Condicions per a la reproducció parcial

  • Que se citi expressament com a font dinformació.
  • Que es realitzi amb ànim d’obtenir la informació continguda i no amb propòsit comercial ni per a ús diferent de l’individual o el privat.
  • Que cap contingut inclòs en aquesta web sigui modificat de cap manera.
  • Que cap element disponible en aquesta web sigui utilitzat, copiat o distribuït separadament del text o la resta de continguts que l’acompanyen.
  • Que sigui comunicat prèviament, per escrit i de manera fefaent, a Associació Espanyola de Videojocs i, alhora, s’obtingui l’autorització certificada de l’empresa per a aquesta reproducció.
  • Que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers o s’instal·lin en un servidor connectat a Internet oa una xarxa local.

Responsabilitat amb els enllaços

La funció dels enllaços que apareixen en aquesta pàgina només té finalitat informativa. Associació Espanyola de Videojocs rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda a les dites pàgines web. Les eventuals referències que es facin al web d’Associació Espanyola de Videojocs a qualsevol producte, servei, procés, enllaç, hipertext o qualsevol altra informació utilitzant la marca, el nom comercial o el fabricant o subministrador, que siguin de titularitat de tercers no constitueixen o implica suport, patrocini o recomanació per part d’Associació Espanyola de Videojocs.

Responsabilitat sobre seguretat

Associació Espanyola de Videojocs no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es poguessin produir pel fet d’utilitzar versions de navegadors no actualitzades, o de les conseqüències que es poguessin derivar del mal funcionament del navegador, ja sigui per configuració inadequada, presència de virus informàtics o qualsevol altra causa aliena a Associació Espanyola de Videojocs.

Responsabilitat dels continguts de la web

Associació Espanyola de Videojocs rebutja la responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts i es reserva el dret a actualitzar-los quan vulgui, a eliminar-los, limitar-los o impedir-ne l’accés, de manera temporal o definitiva. Associació Espanyola de Videojocs rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no continguda en aquestes pàgines web i, per tant, no elaborada per Associació Espanyola de Videojocs o no publicada amb el nom. Associació Espanyola de Videojocs no es responsabilitza de les possibles discrepàncies que puguin sorgir entre la versió dels seus documents impresos i la versió electrònica dels mateixos publicats a la seva pàgina web. Associació Espanyola de Videojocs no es responsabilitza de l’ús que els menors facin de la web. Associació Espanyola de Videojocs no és responsable que els continguts de la web puguin ferir la sensibilitat dels menors. És responsabilitat dels pares assegurar-se del correcte ús d’una eina com Internet i acompanyar els menors a les seves sessions.